Page 2 - GSO SANAYİSİ SEKTÖREL E-KATALOG
P. 2
Sayın Üyemiz, Günümüzde küreselleşme olgusuyla birlikte dünyada rekabet koşulları her geçen gün ağırlaşıyor. Artan rekabet koşulları çerçevesinde bilginin üretilmesi ve bilgiye erişim, işletmelerin sahip olduğu en değerli üretim faktörü ve sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan en önemli kaynakların başında geliyor. Bilginin sistematik ve planlı bir şekilde oluşturulması, sürekli olarak yenilenmesi, paylaşılması ve kullanılması işletmelerin en iyi kararları alması için büyük önem taşıyor. İçinde bulunduğumuz çağda doğru zamanda ulaşılan, doğru bilgi ve istatistiki veriler geleceğimizi görebilmemiz ve planlayabilmemiz için artık iş yaşamımızın en stratejik unsurlarından biri haline geldi. Bu anlayış çerçevesinde, Gaziantep Sanayi Odası olarak siz değerli üyelerimiz için marka değerinizi, ürünlerinizin görsel anlatımını en iyi şekilde yansıtan bir ‘’Sektörel E-Katalog’’ hazırladık. Bu katalog, siz değerli üyelerimizin hiç yol kat etmeden, binlerce ithalatçıya ulaşmanızı ve ürün çeşitliliğinizi ve kalitenizi anlatma fırsatı sunuyor. Bu çalışmayla doğru tanıtım ve seçilmiş bir mecra olarak, yurt içi ve yurt dışında marka bilinirliğiniz ile birlikte alım taleplerinin arttırılmasını hedefledik. Odamızın ve üyelerimizin tüm yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerde, fuarlarda, toplantılarda, firma ziyaretlerinde sunabilecekleri bu çalışma, sizlere farkındalık fırsatına sahip olma imkanı sunacak. Yurt dışı pazarlarına girmek isteyen veya mevcut pazarlardaki kalıcılığını arttırmayı planlayan üyelerimiz için yurt dışı pazar ve müşteri sayılarının artmasına katkı sağlayacak olan Sektörel E-Katalog; zengin içeriğiyle Türk ürünlerini tercih eden ve Türk ürünlerinin revaçta olduğu ülkelerde firmalarımızın kartviziti olacak. GSO Sektörel E-Katalog; bakanlıklara, yurt içi ve yurt dışı temsilciliklere, odalara ve derneklere dağıtılacak. İnternet ortamında ‘’www.gso.org.tr’’ adresinde, ziyaretçilerin hizmetine sunulacak. Bu çalışmamızın hazırlanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, sizlere faydalı olmasını diliyorum. Adil Sani Konukoğlu Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
   1   2   3   4   5   6   7